93 874 70 70 info@bagesnet.cat

A BAGES NET sabem que la nostra reputació descana en el treball dels nostres empleats. Hem fet un gran esforç per contractar, formar i retenir el personal més entusiasta i treballador.

  • La selecció de personal és competitiva. Ens esforcem a ser una empresa en què a la gent li agrada treballar. D’aquesta manera podem permetrens ser selectius en el procés de contractació. Realitzem exhaustives entrevistes per assegurar-nos que el personal més qualificat i mereixedor de confiança estigui a la seva disposició.

  • La formació és contínua. Activament incorporem als nostres programes de formació els mètodes, sistemes de treball i tecnologies més avançades. Els nostres sistemes de formació també estan en constant desenvolupament per poder introduir les últimes innovacions.

  • La comunicació és efectiva. Al conèixer les inquietuds, preguntes i peticions dels clients d’una manera ràpida i eficaç, podem proporcionar als nostres treballadors la informació necessària per complir amb les seves expectatives. Els nostres especialistes s’anticipen als possibles problemes que puguin sorgir, per millorar la qualitat del servei que presten.

  • La qualitat és constant. Els nostres coordinadors fan un seguiment estricte del progrés i la qualitat del treball les inspeccions són meticuloses i freqüents, prestant atenció als detalls que diferencien un bon servei d’un servei excel·lent.

  • L’excel·lència està premiada. La clau per al desenvolupament i retenció del personal és proporcionar una motivació positiva. El treball ben fet és reconegut i activament incentivat a través de programes de reconeixement.

Serveis de neteja professional.